Rreth Nesh

”KONSULENCEMARKETING” ( AL & KS ) është në Tregun Mbarëshqiptar ( AL & KS ) , që prej Vitit 2012 dhe Ofron :

1. LEKSIONE MARKETINGU ( AL & KS ) : ”Pse Jetësohet një Biznes”, ”Organizata si Koncept dhe Realitet”, ”Skuadrat Kreative dhe Kryengritëse”, ”Marketingu i Brendshëm, Marketingu i Jashtëm & Raporti mes tyre”, ”Biznesi dhe Marketingu”, ”Segmentimi i Tregut dhe Realiteti i sotëm”, ”Produktet, Ofertat, Promovimi & Derivatet e Marketingut”, ”Shitjet, Shitësit, Ekzekutimi i Shitjeve”, ”Teknologjia e Negocimit & Marrëveshjet e Kënaqshme”, ”Klienti i Kënaqur”, ”Kënaqësia Konsumatore & Bota e Suksesit”, ”Cilësia & Standardi i Produktit / Shërbimit”, ”Biznesi & Bota e Komunikimit”, ”Teori të Gabuara në Biznes”, ”Koncepti mbi Pagën”, ”Bota e Komunikimit”, ”Prekja e Suksesit”, ”Bota e Blerjeve”, ”Menaxhimi i Kohës”, ”Lidershipi i vërtetë”, ”Rruga drejt pasurimit”,”Entuziazmi dhe Besimi”, ”Fuqia e Mendimit pozitiv”, ”Merr punën që dëshiron”, ”Bashkëpuno me të tjerët”, ”Humbja, Frika dhe Dështimi”, ”Burimi yt i fuqisë”, ”Shpresa, Durimi, Fleksibiliteti”, ”Falendero dhe Lumturohu”, ”Paqja mendore”, ”Lini përshtypje të mirë”, ”Ligji i shpërblimit”, ”Mos bëni armiq”, ”Aprovoni dhe Lavdëroni”, ”Kërkoni Lumturinë”, ”Rruga drejt arsyes”, ”Kritiko me Elegancë”, ”Kurthi i Besueshmërisë”, ”Mendoni gjëra të mëdha”, ”Urdhërat e Marketingut”, ”Kujdes me Paranë dhe Veshjen”, ”Të gjithë tek Shitjet”, ”Epoka Steve Jobs”, ”Guerrilla Marketing”, ”Të jesh Krijues”, ”Sekretet Monumentale”, ”Hulumtimi në Treg”, ”Minimedia Marketing”, ”Maximedia Marketing” – Janë, Vetëm disa nga Temat & Eksperiencat Më Të Mira Në Treg, dhe, Të cilat Lektohen Nga Menaxherë Të njohur Të Biznesit Shqiptar, Bestsell-era, Menaxherë të Talentuar të Marketingut & Personalitete të Njohur të Botës së Madhe të Komunikimit & Suksesit

2. TESTIM I TREGUT ( AL & KS ) : NE, ”KONSULENCEMARKETING”, Marrim përsipër ”Operacione” të Co. Shqiptare ( AL & KS ), dhe, Të cilat ”Duan të Dinë” saktë & në Kohë reale Ecurinë e Produkteve / Shërbimeve, dhe Veçanërisht Trendin e tyre

3. BOTIME MARKETINGU ( AL & KS ) : ”Tregu-Marketingu-Suksesi 1”, ”Tregu-Marketingu-Suksesi 2”, ”Albanian Marketing 1”, ”Albanian Marketing 2”, ”Albanian Marketing 3”, ”Albanian Marketing 4”, ”Albanian Marketing 5”, ”Albanian Marketing 6” – Janë vetëm Disa nga Botimet tona, Të cilat kanë ardhur ”Në jetë” për vetëm një qëllim: ”Të jenë unike, T’i Shërbejnë Biznesit Mbarëshqiptar ( AL & KS ) & Të Mbeten Përjetësisht në Mendjen e lexuesit – Klientit Propabil

4. KONSULENCË ( AL & KS ) : Ofrojmë Një ekspertizë Reale & Kreative në Hartimin & Paraqitjen e ”Ofertave të Biznesit”, ”Lançimin e tyre” në treg, Në Hartimin e ”Planifikimit të marketingut”, Ndjekjen e dinamikës së tij. NE asistojmë Tek Gjetja e Rrugëve, që Të shpien drejt Suksesit & Vetëm drejt Suksesit

5. PROMOCION ( AL & KS ) : ”KONSULENCEMARKETING”, që prej 2012, Zhvillon një Eksperiencë Të madhe në këtë drejtim. NE Bashkëpunojmë dhe vazhdojmë të Bashkëpunojmë me Dhjetëra e Dhjetëra Co. Shqiptare ( AL & KS ), sa i takon Promocionit, Paraqitjes plot Elegancë të Produktit / Shërbimit Të tyre Të Ri në Treg, dhe kjo, Për vetëm Një qëllim: ”Ruajtjen dhe Shtimin e Klientelës Besnike”

6. SHPËRNDARJA E REKLAMËS ( AL & KS ) : Është padyshim ajo, që quhet ”Përditshmëria Jonë” ! ”KONSULENCEMARKETING” merr përsipër Design-in e Fletëpalosjes, Katalogut, Kalendarit, Njoftimit, apo Teksturës suaj Promocionale. E Printojmë atë, me Çmimet Më Të Mira në Treg ( AL & KS ), E Shpërndajmë atë, Në atë Pjesë të interesuar Të klientelës, dhe jo Kuturu. NE, ”Mbajmë shënime” Për të gjitha ”Takimet në treg”, Duke i sjellë Co.pajtuese të këtij shërbimi, Një database Të saktë Të dhënash për Klientët e Kontaktuar, Si edhe Reagimin e tyre. NE jemi Krejtësisht ndryshe nga Të tjerët, Veçanërisht në këtë drejtim, Sepse Në këtë rrugë ”Prodhojmë” realisht Klientë, Duke Ofruar kështu Për Co. Shqiptare ( AL & KS ), Një shërbim mjaft Të Çmuar! Jo, vetëm kaq ! Botimet tona Luksoze të Marketingut, kanë brenda tyre Faqet & Logot plot Rrezatim të Co.shqiptare ( AL & KS ), të cilat bashkë me Unicitetin e Shkrimeve ”Lëvizin Plot Buzëqeshje” drejt Klientëve propabil. Këta Klientë, ”Memorizohen” & Të dhënat e tyre kalojnë tek Co. shqiptare ( AL & KS ) dhe kjo në dinamikë.