Photos

Description

”SCRAP TIRANA”: Një Biznes i Ri, por mjaft i Qëndrueshëm në Fushën e Grumbullimit të Skrapit. Grumbullime të Bakrit, Aluminit, Kanaqeve, Baterive, Inoksit. Po kështu, edhe grumbullime të Plastikës, Qelqit, Makinave të përdorura, Etj. Metalet me Ngjyra dhe Plastika janë Elementet kryesore, por në fakt, Ne grumbullojmë çdo gjë që lidhet me Industrinë e Riciklimit, Etj. Bashkëpunim me shumë biznese simotra në vend, Korrektesë me klientët tanë, Matje të sakta të çdo lloj sasie produktesh, Kujdes dinamik ndaj Klientit, Oferta të shumëllojshme dhe Çmime shumë të mira

Visited 769 times, 1 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: