Photos

Description

SAT KONSTRUKSION
Ndërtime dhe Rikonstruksione !!
Kompani e fokusuar tërësisht në fushën e ndërtimit. SAT KONSTRUKSION: Infrastrukturë rrugore; Punime dhe rikonstruksione të mirëfillta për shtëpi, rezidenca, vila, shkolla, hoteleri, hapësira biznesi, godina civile/industriale etj. Është e pranishme me punët e saj kudo në Shqipëri, duke lançuar kështu në treg: Përkushtim të vazhdueshëm; Shpërndarje gjeografike; Standard dhe besueshmëri. SAT KONSTRUKSION operon gjithashtu edhe tek sektori industrial dhe bujqësor sa i takon: Gërmime; Ujësjellës-Kanalizime; Termoizolime; Vepra civile dhe industriale të çfarëdo lloj madhësie. SAT KONSTRUKSION: Gjithnjë me projekte ambicioze dhe gjithnjë me çmime shumë të mira!

Visited 1189 times, 1 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: