Photos

Description

Ndërtime dhe Produkte të kualitetit të lartë. Cilësi, Besueshmëri dhe Lidership ! Beton dhe Impjante të teknologjisë së lartë. Gjithashtu, edhe shitje të Derivateve të naftës – Shumicë dhe Pakicë. Një emër lider në tregun e Kosovës.

Visited 1343 times, 4 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: