Photos

Description

MURATORI BAU
Material Ndërtimor dhe Ndërtime !!
Është një ndërmarrje mjaft kredibile në Aksin Prizren- Gjakovë. Ndërtime cilësore, shpërndarje dhe shitje e materialit ndërtimor, klientë dhe partnerë kredibël në qarkun Prizren-Gjakovë e më gjerë dhe çmime shumë të mira gjithashtu. MURATORI BAU: Ekip profesional, punë të kryera në kohë dhe me standard si edhe një emër i respektuar në familjen e madhe të bizneseve të Kosovës.

Visited 1267 times, 1 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: