Photos

Description

KLEIT MARVI Sh.p.k : Një biznes kompetitiv, dhe që merret ekskluzivisht me Prodhim – Larje dhe Fraksionim të Inerteve. Një Fabrikë prodhuese, dhe me një Kapacitet të Lartë ditor. Rreth 1000 ( Njëmijë ) m³ Inerte në ditë, fraksionuar sipas : a) Rërë natyrale 0,05 mm, b) Rërë e thyer 0,05 mm, c) Granil 6-10 mm ; d) Granil 10-20 mm, dhe e) Granil 25-30 mm. KLEIT MARVI Sh.p.k : Teknologji e përparuar në prodhim, Material ndërtimor Shumicë – Pakicë, Partneritet me Kompani ndërtimi Lider në vend, Cilësi e Lartë produktesh, Lidership vizionar, dhe Çmime mjaft konkurruese.

Visited 878 times, 1 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: