Photos

Description

K.TURJA: Me një eksperiencë mbi 12 vjecare në treg K.TURJA sot është e pozicionuar në treg si një nga kompanitë plot reputacion në fushën e ndërtimit. K.TURJA: Një fabrikë e teknologjisë gjermane e prodhimit të Pllakave të Betonit dhe me standard europian. Marrim përsipër edhe shtrimin e pllakave të betonit në projekte bashkiake dhe private, rajonale dhe kombëtare gjithashtu. K.TURJA: Edhe Gërmime të cdo lloj përmase, Kanalizime e mure mbajtëse, asfaltime, etj. Kapaciteti ynë përbëhet nga: Kamionë vetëshkarkues me dhe pa vinc deri në 7 ton e gjatësi deri në 27m; Rimorkiator për transport pllakash deri në 500 metër katror rrugë; Ekskavatorë të ndryshëm nga 2 deri në 25 ton; Minifadroma të pajisura me kovë, pirun dhe mishelatrice, Rrula të mëdhenj mbi 16 ton dhe rrula të vegjël për rrugica; Të gjitha veglat e dorës për shtrimin e pllakave të trotuarit, ngjeshjen e tyre me vibrator, ngjeshjen e bazamentit të bordurave, etj.

Visited 1306 times, 2 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: