Photos

Description

Libra artistikë dhe shkollorë. Konsulencë profesionale për shqyrtimin dhe redaktimin e librave. Trajnim profesional dhe i përvitshëm i edukatoreve dhe afishim i kurrikulës së re të arsimit parashkollor. Seminare dhe takime trajnuese, në të gjithë Shqipërinë dhe në Kosovë. Një fluks botimesh të papërsëritshme për grupmoshat e arsimit parashkollor – Mjaft të rëndësishme dhe të domosdoshme jo vetëm gjatë Vitit shkollor, por edhe gjatë Pushimeve të verës.

Visited 2705 times, 3 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: