Photos

Description

ARJEIL
Tuba/Kesone/Bordura/Puseta betoni, Ndërtime dhe Rikonstruksione!
Është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e cila operon aktivitetin e saj kryesor në prodhimin e tubave prej betoni, të cilat përdoren për kanalizime të ndryshme. Prodhimi i tubave të betonit është bërë me makineri të teknologjisë moderne dhe në përputhje të plotë me standardet Europiane dhe Shqiptare SSH EN 1916, me titull ‘Tuba dhe pajisje betoni, të papërforcuara, fibra çeliku të përforcuara.’
Duke filluar nga viti 2000, kompania jonë ka furnizuar me tuba betoni, kesone betoni, etj me dimensione të ndryshme, shumë kompani ndërtimi që kanë punuar për realizimin e ndërtimit të disa rrugëve, aeroporteve, porteve, magazinimit dhe ujërave të zeza, etj.

Visited 1102 times, 2 Visits today

Add a Review

Your Rating for this listing: